Radonsikring af ældre boliger

Radon­sikring

Hvilken radonsikring kan vi tilbyde?

REB entreprise er certificeret på tre godkendte løsninger med radonsikring, der alle kan forhindre radon i at trænge ind i bygninger.

Tætning ved hjælp af en membranløsning er som udgangspunkt den mindst omkostningstunge måde at lave radonsikring på. Det kræver dog, at løsningen udføres helt efter bogen, da selv den mindste utæthed kan skabe udfordringer med at få nedbragt radon-koncentrationen tilstrækkeligt.

Kontakt os for nærmere information om vore løsninger.

Fakta om radon

Radon er en gasart, der skønnes at øge risikoen for lungekræft med 25 gange. Radon siver op fra undergrunden, og kan hverken ses, lugtes eller smages.

Radon i boliger

Den største kilde til forekomsten af radon i boliger skal findes i jorden under boligen. Almindeligvis er der højere temperaturer indendørs end udendørs og ved vindpåvirkning udefra, opstår et lille undertryk i boligen. Dette undertryk bevirker, at ‘jordluft’ under boligen kan suges ind i boligen gennem sprækker og utætheder i gulvkonstruktionen og give forhøjede radon-koncentrationer indendørs.

Radon sikring af hus

Sådan måler man radon

Radon i boliger kan kun påvises ved måling. Koncentrationen kan variere meget inden for det enkelte døgn og efter årstiden.

I fyringssæsonen, der normalt strækker sig fra oktober til april, suges der mere ‘jordluft’ ind i huset nedefra, og derfor bliver radon-koncentrationen højest, når vi opvarmer vores huse om vinteren og samtidig lufter mindre ud.

Måling af radon bør derfor ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen for at opnå et korrekt resultat.

Andre kilder til information:

Skriv til os

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud på en opgave?
Tøv ikke med at skrive til os.

Beskriv din opgave i formularen her, og vi vender tilbage hurtigst muligt.