Hvor går grænsen?

Hvor går grænsen?

Hvor går grænsen?

Denne pjece er udarbejdet af Dansk Byggeri, Malerfagets Oplysningsråd og Hvor går grænsen
Gipspladeproducenterne i Danmark.

Pjecen omhandler forudsætninger, montage og spartling af overflader beklædt med gipskartonplader og har bl.a. til formål at tydeliggøre og skabe større kendskab til grænsefladen mellem tømrer- og spartelarbejdet. Fejlagtig montage og/eller fejlagtigt spartelarbejde kan give vedvarende skader uanset udførelse af den afsluttende malebehandling.

For at opnå et tilfredsstillende slutresultat er det desuden en vigtig forudsætning, at det ønskede kvalitetsniveau fremgår af projektets beskrivelsesmateriale. Pjecen kan derfor med fordel også anvendes af byggeriets projekterende parter. Som noget nyt er der i pjecen indarbejdet begreber for den færdige overflades „kvalitetsniveau: Q1, Q2, Q3 og Q4“, som definerer de ønskede krav, der stilles til den færdige overflades udseende. Kvalitetsbegreberne er ved at vinde indpas i en del lande i Europa samt i USA.

Pjecen omhandler plane og glatte gipspladekonstruktioner som væg eller loft monteret på stål- eller træunderlag. Konstruktioner med perforerede specialprodukter eller f.eks akustiklofter eller vægge beklædt med vægabsorbenter, er således ikke omfattet af denne pjece.
Hver producent har særskilte montageanvisninger, som kan rekvireres. Som udgangspunkt
omhandler pjecen gipskartonplader med maksimal pladebredde på 900 mm – med mindre
andet er angivet.

Pjecen indeholder IKKE information om:

  • Overflader med perforerede akustikprodukter
  • Overflader med krumme former

Ud over denne pjece har hver leverandør fortsat detaljeret informationsmateriale om gipsplader,
hvilket De er velkommen til at rekvirere.
Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til pjecen, er De velkommen til at kontakte

Hvor går grænsen?

Pjecen kan hentes her:

Gipsmontage og overfladebehandling (PDF)

Skriv til os

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud på en opgave?
Tøv ikke med at skrive til os.

Beskriv din opgave i formularen her, og vi vender tilbage hurtigst muligt.