Fair konkurrence – Code of Conduct

Formål – Overholdelse af konkurrencelovenfair konkurrence

REB entreprise ønsker at medvirke til en fair konkurrence. En fair konkurrence er ensbetydende med, at virksomheder, som er konkurrenter, agerer uafhængigt af hinanden på markedet. Det gælder særligt i forbindelse med fastsættelse af konkurrenceparametre som pris, produktion og salg, omkostninger og forretningsvilkår i øvrigt. Derfor tillader vi ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller anden adfærd, som kan påvirke konkurrencen negativt.

REB entreprise har derfor udformet disse vejledende adfærdsregler, hvis formål er at støtte REB entreprise’s medarbejdere i at være opmærksomme på, hvornår der kan opstå risiko for overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Overholdelse af konkurrencereglerne og disse adfærdsregler er en naturlig og integreret del af ansættelses-vilkårene i REB entreprise, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at tilsidesættelse af disse adfærdsregler og konkurrencereglerne, kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

 

Principprogram

Følgende principprogram for REB entreprise på konkurrenceområdet er gældende for samtlige med-arbejdere:

  • REB entreprise går ind for en virksom og reel konkurrence.
  • Det er REB entreprises målsætningen og grundholdning fuldt ud at overholde konkurrenceloven.
  • REB entreprise tilskynder derfor sine medarbejdere til at overholde konkurrencelovgivningen i forhold til alle virksomhedens aktiviteter.
  • Som medarbejder i REB entreprise er det ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der ulovligt har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.
  • Det er således ikke tilladt i REB entreprise at informere konkurrerende virksomheder om individuelle priser, marginer, rabatter, omkostninger, produktion, kreditbetingelser eller andre væsentlige forretningsmæssige vilkår, der relaterer sig til REB entreprises produkter eller tjenesteydelser.
  • Det er ligeledes ikke tilladt i REB entreprise at udveksle informationer om udbuds- eller kontraktvilkår, der kan medføre konkurrence-forvridende adfærd eller udveksle informationer om kvoter eller markedsopdeling.
  • Møder med konkurrerende virksomheder i REB entreprises regi bør følge en dagsorden, ligesom der bør skrives referater, der dokumenterer mødets indhold og forløb.
  • REB entreprises medarbejdere skal gribe ind over for drøftelser af emner, der kan være i strid med konkurrencelovgivningen.