Brandmaling af stål konstruktioner

Brandmaling af konstruktioner kategoriseres som passiv brandbeskyttelse. Udsatte konstruktioner af stål kan beskyttes i brandklasserne: R30, R60, R90 og R120.
REB entreprise udfører både brandmaling af stål og træ.
Her på siden kan du læse om brandmaling af stål konstruktioner, du kan læse om mulighederne for brandmale træ her.

Brandmaling af stål-konstruktioner

Stålkonstruktioner kan brandbeskyttes ved beklædning med materialer/konstruktioner, der har brandtekniske egenskaber, som hæmmer opvarmning af stålet.

Brandmaling af stål

For at kunne opretholde en stålkonstruktions bæreevne under brand er det nødvendigt at beskytte denne med et materiale, som forhindrer at stålet opnår en temperatur, hvorved det vil miste sin styrke
(kritisk ståltemperatur).

Dette kan gøres ved flere metoder, men vi vælger her at fokusere på brandhæmmende maling valgt som det redskab, der skal udføre denne brandbeskyttelse.

Når brandmalingen udsættes for varme, skummer den op og danner et tykt beskyttelseslag om den malede stålkonstruktion.

Dimensionering af lagtykkelse

Brandmalingen bliver dimensioneret ud fra det opstillede brandkrav, stålprofilets udformning, eksponering og positionering af profilet, kritisk ståltemperatur, samt leverandørens dimensionerings-diagrammer baserepå de gældende standarder.

Er der tvivl omkring lagtykkelsen for brandsikring af en konstruktion? Så KONTAKT OS for udfærdigelse af dimensionerings-skema.

Kvalitetssikring og certificering
Brandmaling måling

Det er ikke muligt med det blotte øje at kontrollere, om brandmalingens påførte lagtykkelse (tørfilmtykkelse, TFT) lever op til den dimensionerede lagtykkelse. Derfor er det nødvendigt at anvende et redskab, der måler dette, og som kan give helt nøjagtige målinger af den påførte malingslag. Lagtykkelse måles bedst og ikke-destruktivt med den magnetisk-elektroniske metode, som er beskrevet i DS/EN ISO 2808.

Hos REB entreprise, anvender vi både vandig brandmaling der kan påføres i lukkede bygninger uden miljømæssige problemer, samt en 2-komponent brandmaling, bestående af en aktivator og basecoat. Brandmalingen kan anvendes på indvendige og udvendige, såvel som semi-eksponerede bærende stålkonstruktioner.

Vi benytter Nullifire® Brandmaling brandmalinger fra scandisupply som primært er vandbaserede. Malingerne har et lavt indhold af flygtige organiske forbindelser. Dette begrænser miljøpåvirkningen i bygninger. Vore brandmalinger er kendetegnet ved, at behovet for TFT (TørFilmsTykkelse) er reduceret med ca. 30 % og hvilket giver produkterne en kortere tørretid i forhold til andre brandmalinger.

Brandbeskyttende maling anvendes til brandsikring af bærende stålkonstruktioner, hvor der stilles krav om BS-30, BS-60 og BS-90. Systemet har produkter der kan anvendes både indendørs og udendørs.